Ambulante Doma zdravlja Lazarevac

U cilju što kvalitetnije zdravstvene zaštite lazarevčana, Dom zdravlja “dr Đorđe Kovačević” ima devet isturenih zdravstvenih stanica – ambulanti, raspoređenih po mesnim zajednicama. Na taj način se omogućava pacijentima da usluge lečenja ostvare na teritoriji na kojoj žive i rade.

Dom zravlja ima sledeće ambulante:

Baroševac

Brajkovac

Veliki Crljeni

Vreoci

Dudovica

Junkovac

Mirosaljci

Rudovci

Stepojevac