Službe doma zdravlja Lazarevac


Dom zdravlja “Dr Đorđe Kovačević” pruža primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu na teritoriji opštine Lazarevac kao i ostalim licima koji su sistemom zdravstvenog osiguranja vezani za opštinu Lazarevac.

Programi zdravstvene zaštite se sprovode kroz sledeće službe Doma zdravlja:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana

Služba zdravstvene zaštite odraslih

Služba za specijalističko konsultativnu delatnost

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba zdravstvene zaštite žena sa porodilištem

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Služba hitne medicinske pomoći