služba specijalističko konsultativne delatnosti doma zdravlja u lazarevcu

SLUŽBA ZA SPECIJALISTIČКO КONSULTATIVNU DELATNOST
Božović Dr LJiljanaspecijalista psihijatr.šef / načelniktel: 8123-141, lok. 335
Milovanović AnaOdg.sestratel: 8123-141, lok. 363
Odeljenje interne medicinetel: 8123-141, lok. 383
Živić Mr sci med.Dr DejanLekar specijalistainterne medicine – magistar
Dražić Dr GordanaLekar specijalistainterne medicine
Radovanović VesnaViša medicinska sestra
Belić BiljanaMedicinska sestra
Milivojević MiraMedicinska sestra
Odeljenje oftalmologijetel: 8123-141 lok. 267
Gligić GordanaMedicinska sestra 
Simić LJiljanaMedicinska sestra
Odeljenje za otorinolaringologijutel: 8123-141 lok. 266
Alimpijević Dr IvanaLekar specijalistaorl
Dragić Dr TijanaLekar specijalistaorl
Petrović Dr MirjanaLekar specijalistaorl
Vasiljević TanjaMedicinska sestra
Ekmeščić SvetlanaMedicinska sestra
Ilić ZoraMedicinska sestra
Spasić SvetlanaMedicinska sestra
Odeljenje za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju

tel: 8123-141, lok. 312
Bajović Dr StevanLek.specijalista fiz.med.i rehabil.
Rabrenović Dr OliveraLek.specijalista fiz.med.i rehabil.
Perišić JelenaOdgovor.fizioterapeuttel: 8123-141, lok. 312
Ponjavić OliveraViši fizioterap.
Preradović TodorViši fizioterap.
Damnjanović JasminaFizioterapeut
Živanović DanijelaFizioterapeut
Živanović SnežanaFizioterapeut
Novičić MilošFizioterapeut
Pavlović JasminaFizioterapeut
Paunović MilicaFizioterapeut
Perišić DraganaFizioterapeut
Radović VukicaFizioterapeut
Rosić MarijaMedicinska sestra na šalterutel: 8123-141, lok. 312
Cvetković MarkoFizioterapeut
Odeljenje za neuropsihijatriju tel: 8123-141, lok. 397
Brković Dr DanijelaLekar specijalistapsihijatrije
Mladenović Dr OliveraLekar specijalistapsihijatrije
Rajičić VesnaŠef sl.za psihosoc.radtel: 8123-141, lok. 271
Radaković RajkaDipl.psiholog
Milivojević IvanaMedicinska sestra
Nedeljković VesnaMedicinska sestra
Stepanović ZagorkaMedicinska sestra
Odeljenje laboratorijske dijagnostike
tel: 8123-141, lok. 363
Renata Načić

dipl.farmac.-medicinebiohemičar
tel: 8123-141, lok. 363/229
Dubovina MilicaOdg.laboranttel: 8123-141, lok. 363
Ivana Radovanovićdipl.farmac.-medicinebiohemičar
Gazikalović SnežanaLaboratorijski tehničar
Đurić GordanaLaboratorijski tehničar
Janković MarinaКoord. potroš. za reagense i dr.lab.mater.tel: 8123-141, lok. 363
Jeremić NadaLaboratorijski tehničar
Кovačević SnežanaLaboratorijski tehničar
Lazarević MilaLaboratorijski tehničar
Lazarević SvetlanaLaboratorijski tehničar
Milić GoricaLaboratorijski tehničar
Mitić VesnaLaboratorijski tehničar
Radivojević GordanaLaboratorijski tehničar
Tomić LJiljanaLaboratorijski tehničar
Odeljenje radiološke dijagnostiketel: 8123-141, lok. 282
Petrović Dr MilijanLekar specijalistaradiol. – šeftel: 8123-141, lok. 283
Milovanović Dr MilanLekar specijalistaradiol.
Tanasković Dr ŽivoradLekar specijalistaradiol.
Dimitrijević EmilOdgovorni RO tehničartel: 8123-141, lok. 282/283
Brković SanjaViši ro.tehn.na mamografu
Đurković StojankaMedicinska sestra na šalteru
Ivanović DarinkaRO tehničar
Кovačević MilenaRO tehničar
Milić MirjanaRO tehničar
Odsek pneumoftiziološke zaštite tel: 8123-141, lok. 331
Spasojević Dr AleksandraLekar specijalista pneumoftiz.
Pantelić DraganaViša medicinska sestra
Radosavljević GordanaMedicinska sestra
Centar za prevenciju dijabetatel: 8123-141, lok. 344
Belović-Milovanović Dr Draganaspecijalista opšte m.-koord. rada savet.za dijabettel: 8123-141, lok. 344
Stefanović VesnaMedicinska sestra

R