Služba zdravstvene zaštite dece i omladine Doma zdravlja Lazarevac

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE I OMLADINE
Dražić Dr Mirjanaspecijalista pedijatar/Načelniktel: 8123-141, lok. 244
Živanović MirjanaOdgovor.sestratel: 8123-141, lok. 270
Dispanzer za predškolsku decutel: 8123-141, lok. 243
Marjanović Dr Bojanspecijalista pedijat.,savetn. direkt., šef Dispanz.tel: 8123-141, lok. 223
Milosavljević Dr BiljanaLekar specijalistapedijatar
Nikolić Dr Gordana specijalista pedij. -k oordinat.šef Prevent.centratel: 8123-141, lok. 243
Princip Dr SnežanaLekar specijalistapedijatar
Savić Dr AnaLekar specijalistapedijatar
Aleksandra Pašićdipl.defektolog-logoped
Ostojić Snežana Viši fizioterap.
Đurić SonjaPedijat.sestra
Jevtić GordanaPedijat.sestra
Jovanović MarinaMedicinska sestra
Mitrović SnežanaMedicinska sestra
Nikolić SlavicaReferent za vakcinacije
Stojanović VesnaPedijat.sestra
Dispanzer za školsku decutel: 8123-141, lok. 289

Mijatović Dr Ivana

Doktor medicine

Pavlović Dr Vladimir


Doktor medicine
Bogdan Nedeljković
Doktor medicine
Olivera Radnić
Pedijat.sestra
Todorović GordanaDipl. psiholog
Кuzmanović VladanaDefektolog
Stojisavljević MarijaViša medicinska sestra
Dobrosavljević NadeždaPedijat.sestra
Zindović NadaPedijat.sestra
Milanović SlavicaPedijat.sestra