Zdravstvena zaštita odraslih u Lazarevcu

SLUŽBA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ODRASLIHtel: 8123-141, lok. 249
Petrović Dr Zoricaspecijalista m.r./ načelniktel: 8123-141, lok. 248
Radašinović Jelicaodg.sestratel: 8123-141, lok. 246
Petrović BiljanaMedicinska sestra koordin. sistemat. pregledatel: 8123-141, lok. 249
Vulićević Dr SvetlanaLekar specijalistam.r.
Кovačević Dr DušankaLekar specijalistam.r.
Arsenijević SlavicaMedicinska sestra
Bogićević MilankaMedicinska sestra
Gerasimović DragicaMedicinska sestra
Živojinović LJubinkaMedicinska sestra
Mihajlov MilicaMedicinska sestra
Nikolić NatašaMedicinska sestra
Petković AleksandraMedicinska sestra
Stojnić GordanaMedicinska sestra